Sønderjydsk Garderforening.

Garderforening nr. 46 i De Danske Garderforeninger.

Stiftet 26. september 1920.


Foreningens formål er at bevare og vedligeholde kærligheden til Det danske kongehus
og til Danmark samt at bevare forbindelsen til landets værn.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familier en glædelig jul og et godt nytår.
Vi håber, at se dig til et eller flere arrangementer i 2021.

Med Garderhilsen bestyrelsen.

Kommende arrangementer:


De Danske Garderforeninger har fra Chefen for H.M. Dronningens Adjudantstab, oberst,
kammerherre Lasse Harkjær modtaget en henvendelse vedrørende fremmøde på
Amalienborg Slotsplads henholdsvis nytårsaften og nytårsdag.

Adjudantstaben og politiet henstiller kraftigt til, at gamle gardere ikke møder frem på slotspladsen
henholdsvis nytårsaften og/eller nytårsdag.

Mange gamle gardere ligesom flere garderforeninger har som tradition at mødes på Amalienborg Slotsplads
og ønske godt nytår, men Corona-situationen i Danmark gør, at dette ikke bør finde sted i år.

Covid-19 smitten i Danmark og særligt i København er høj, og det at samles på slotspladsen,
bør således udskydes til næste år.

Derudover skal nævnes, at politiet vil have særlig opmærksomhed rettet med Amalienborg Slotsplads
begge dage, og der vil således blive foretaget fornøden indgriben, såfremt antallet af fremmødte på
slotspladsen skønnes værende for stort, eller at det skønnes, at der sker forsamling af personer,
der kender hinanden, i modstrid med det gældende forsamlingsloft.

Parademæssigt vil paraden nytårsdag være uden det kendte ceremoniel, hvorfor afløsning vil ske i Corona-reduceret form.
Ligeledes vil musikkorpset ikke deltage, og der vil således ikke være koncert på slotspladsen.

Med denne henvendelse henstilles derfor også fra De Danske Garderforeninger til, at nytårstraditionen med
at besøge Amalienborg Slotsplads ikke finder sted i år, men i stedet udskydes til 2021.

Med Garderhilsen
De Danske Garderforeninger