Sønderjydsk Garderforening.

Garderforening nr. 46 i De Danske Garderforeninger.

Stiftet 26. september 1920.


Foreningens formål er at bevare og vedligeholde kærligheden til Det danske kongehus
og til Danmark samt at bevare forbindelsen til landets værn.

Kommende arrangementer:

29. maj Repræsentantskabsmøde i Svendborg, se i Garderbladet.

8. juni trekantskydning i Toftlund.
juli 10.00 Fugleskydning forsøges afviklet på sædvanlig vis.

26. september Gardermarsh ved Garderkassernen i Høvelte.

10. oktober Årgangsparade.

okt - november-november 2021 kl. ?, Generalforsamling.