Sønderjydsk Garderforening

Generalforsamlingen er aflyst.

Indkalder hermed til generalforsamling
på Den Gamle Kro, Slotsgade 6, 6300 Gråsten
tirsdag d. 20. oktober 2020 kl. 18.30.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Aflggelse af bestyrelsens rsberetning.
3) Forelggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4) Indstilling fra bestyrelsen om faststtelse af det kommende rs kontingent.
5) Behandling af indkomne forslag: Forslag fra bestyrelsen om ændring af §5.
6) Valg af bestyrelse og suppleanter.
a) Valg af formand: Christian Lund, modtager genvalg.
b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Karsten G. Holm, modtager genvalg,
Anders Lund, modtager genvalg,
c) Valg af 1 suppleant: Jørgen Fredsted, modtager genvalg
7) Valg af 1 revisor: Jørn Otto Dahlmann, modtager ikke genvalg

8) Eventuelt.

Af hensyn til maden, er det nødvendigt med tilmelding til et bestyrelsesmedlem senest d. 10. oktober 2020.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 1. oktober 2020

På bestyrelsens vegne
Christian Lund
Formand.


Husk tilmelding til Grønlangkålsspisning i Skærbæk,torsdag den 10. december 2020. Ring til J.O. Dahlmann 6175 6913