Sønderjydsk Garderforening blev oprettet 26. september 1920.
Foreningen blev den 46. forening i De Danske Garderforeninger.

I Sønderjylland blev alt reorganiseret efter genforeningen i 1920. Man kunne begynde at stifte foreninger, og mange blev stiftet.
Glæden ved at kunne færdes fritvar jo naturligvis meget stor. Det var den sønderjyske bonde Jørgen Schmidt, Glasergård, Bevtoft, der var den drivende kraft. Den 26. september 1920 blev der på Teatercafeen i Aabenraa indkaldt til stiftende generalforsamling, hvor Sønderjydsk Garderforeningen blev oprettet af ca. 30 gamle gardere der var til stede, overvejende ældre sønderjyder. Samtidig deltog ca. 15 gamle gar- dere fra området nord for Kongeåen. De kom fra etablerede garderforeninger, men vendte hjem til Sønderjylland for at støtte oprettelsen af en sønderjydsk garderforening. Foreningen var hermed en realitet. Fra juveler August Thomsen i København, havde man modtaget to tegninger som forslag til Sønderjydsk Garderforenings emblem. Det blev solen fra bjørneskindshuen omsluttet af de slesvigske løver og af sluttet for oven med en kongekrone udført i sølv fastsat på en blå roset.
Jørgen Schmidt blev valgt som foreningens formand(1920 - 1931). Den 1. april 1922 havde foreningen 56 medlemmer, hvoraf de 22 med lemmer var fra det gamle land (nord for Kongeåen). Medlemstallet sted herefter støt og roligt.
I 1920 blev en fanefond stiftet - pengene var små, men den 17. september 1922 blev foreningens første fane indviet i forbindelse med foren ingens generalforsamling. Fanen har været flittigt brugt siden - ved kongebesøg, officielle lejligheder, ved medlemmers begravelse mm. Foreningen dækkede hele Nordslesvig, afstandene var store og det kunne være besværligt for medlemmerne at møde op, når foreningen kaldte. Det var derfor naturligt, at gardere i Haderslev og på Als oprettede deres egne foreninger. Det skete i henholdsvis 1933 og 1937. Det var med vemod at Sønderjydsk Garderforeningtog afsked med disse to "børn". Heldigvis har de tre sønderjyske garderforeninger fortsat det bedste samarbejde, og medlemmerne mødes ofte i selskabelig sammenhæng og dyster med hinanden i skydning og bowling.
Naturligvis faldt medlemstallet efter en sådan åreladning, men det gik hurtigt op igen - stigende til i dag til ca. 200 medlemmer. Efter Jørgen Schmidts afgang valgtes Jens Skau, Nygård, Øster Lindet som formand og var herefter foreningens formand i 39 år. Han ledede med ro og fasthed og opnåede sine medlemmers tillid. På Livgardens fødselsdag30. juni 1952 blev han tildelt Ridderkorset af Kongen personligt. Foreningens 25 års dag i 1945 blev ikke markeret på særlig måde. Det var vanskelige forhold lige efter besættelsen. Derimod blev 40 års dagen fejret den 1. oktober 1960 på Tønderhus i Tøndermed deltagelse af bl.a. formændene fra Haderslev, Als og Sundeved og Kolding Gardeforening, vicepræsident for region 3, A. L. Eich, Vejle var mødt som repræsentant for Præsidiet.
Sønderjydsk Garderforening var for første gang vært ved De Danske Garderforeningers repræsentantsskabsmøde den 11. og 12. juni 1948 i Aabenraa I forbindelse med mødet var der udflugt til grænsen, kransenedlægning ved obelisken i Søgård (rejst af De Danske Forsvarsbrødre til min de om de danske soldater, der gav deres liv i kamp den 9. april 1940), ved Gendarmmuren i Kruså og ved mindemuren for oberst Paludan Müller i Gråsten. Når man under den Sønderjydske Garderforenings efterhånden mange runde fødselsdage lader blikket gå tilbage, ses tydeligt de bånd, der går gennem hele foreningsarbejdet og binder de gamle gardere sammen: trofastheden mod Kongeriget, fædrelandet og de nationale vær dier og viljen til at kæmpe for det, som man har fået i arv og har kært.
I 1972 blev Jens Skau afløst som formand af fabrikant Niels Åge Lund, Rødding. Han blev indvalgt i bestyrelsen i 1966. Han var forening ens formand i 10 år - vidende og vellidt. Ved sin afgang blev han da også udnævnt til foreningens æresmedlem. Gårdejer Karl Kristoffer Juhl, Nygård Skrave, afløste N.Å. Lund som formand i 1982og var ubestridt foreningens leder de næste 13 år. K.K. Juhl var ikke ukendt med organisatorisk arbejde og posten som formand.havde han overblik over i særdeleshed. Stoltheden og glæden ved kammeratskabet lå ham på sinde. K.K. Juhl er en mand med stærke meninger og meningers mod, men altid villig til en konstruktiv diskution. Medlemstallet voksede støt og foreningen nåede sit højeste antal medlemmer på 315 medlemmer.
Han stoppede i 1995 efter foreningens 75 års jubilæum og overlod formandsposten til Anders Wollsen, Gråsten ved generalforsamlingen i 1995. Anders Wollsen er foreningens formand i 2 år. Herefter overtog gårdejer Hans Mamsen, Toghale formandsposten ved generalforsamlingen i oktober 1997. Af aktiviteter i foreninger er skydning en af hovedhjørnestenene. Udflugter med historisk værdi har også stor betydning. Kegling og bowling er ikke så populære mere, men de tre sønderjyske garderforeninger dyster stadig en gang årligt. Af og til holder for eningen en fest med damer og dans.
Sønderjydsk Garderforening havde den store oplevelse at afholde De Danske Garderforeningers repræsentantskabsmøde i Tønder i da gene 27. og 28. maj 2005. Byen viste sig fra sin smukkeste side, og levede helt op til forventningerne. Fanerne gjorde fyldest i Tønder Kristkirke og i Marchen gennem Tønder by. Man må jo huske på det tyske islæt, som har præget byen i mange år i forgangne tider. Derfor var det en stor glæde og oplevelse, da De Danske Garderforeninger gik gennem byen med Dannebrog.

Formænd:
Gårdejer Jørgen Schmidt . Glasergård. 1920 - 1931
Gårdejer Jens Schau . Nygård 1931 - 1972
Fabrikant Niels Åge Lund . Rødding 1982 - 1982
Gårdejer Karl Kristoffer Juhl . Nygård 1982 - 1995
Anders Wollesen . Gråsten 1995 - 1997
Gårdejer Hans Mamsen . Vosfelt 1997 - 2007
Direktør Christian Lund . Rødding 2007 -